Ефективността – дарба или практика?

Ефективността – дарба или практика?