21-дневно предизвикателство: скачаме ли от 1-ви септември?

21-дневно предизвикателство: скачаме ли от 1-ви септември?