Тони за Holiday Heroes: Не е достатъчно само да вярваш в хубавите неща – трябва да дадеш своята част в приноса.

Тони за Holiday Heroes: Не е достатъчно само да вярваш в хубавите неща – трябва да дадеш своята част в приноса.