По стълбата към успешния бизнес: стъпало 4 (примерен бизнес план – pdf)

По стълбата към успешния бизнес: стъпало 4 (примерен бизнес план – pdf)