Константин Бъчваров: Хейтовете са като конските мухи: дразнят те, но показват дали ще вали

Константин Бъчваров: Хейтовете са като конските мухи: дразнят те, но показват дали ще вали