Конкурс за най-добър бизнес проект от творческите индустрии

Конкурс за най-добър бизнес проект от творческите индустрии