Колко ще рискувам? (Въпрос 2)

Колко ще рискувам? (Въпрос 2)