Катя Антонова: „Децата ме вдъхновяват – техният свят е толкова чуден!“

Катя Антонова: „Децата ме вдъхновяват – техният свят е толкова чуден!“