Десислава Станкова: за предприемачеството и е-правото

Десислава Станкова: за предприемачеството и е-правото