Ден 21: ВИЖДАНЕ: Можете да схванете само онова, което можете да видите

Ден 21: ВИЖДАНЕ: Можете да схванете само онова, което можете да видите