(ВИДЕО) Христо Попов: Предприемачеството е интересно и сложно

(ВИДЕО) Христо Попов: Предприемачеството е интересно и сложно