Цветан Алексиев: „Който не прави нищо, той не греши!“

Цветан Алексиев: „Който не прави нищо, той не греши!“