Стойне Василев: Одитор по професия и предприемач по дух

Стойне Василев: Одитор по професия и предприемач по дух