Радомир Русев от Travel Academy #2: Искам заедно да превърнем туризма във водещ модерен отрасъл

Радомир Русев от Travel Academy #2: Искам заедно да превърнем туризма във водещ модерен отрасъл