Писане на бизнес план: мисията е възможна. Практични съвети и идеи. Част 1.

Писане на бизнес план: мисията е възможна. Практични съвети и идеи. Част 1.