От идеята до продукта: бързо и ефективно (лекция на 9 Academy и Христо Нейчев)

От идеята до продукта: бързо и ефективно (лекция на 9 Academy и Христо Нейчев)