От близо с O’Live – част 10: Маркетингова стратегия 2 (видео)

От близо с O’Live – част 10: Маркетингова стратегия 2 (видео)