От близо с O’live – част 1: Стартиране на бизнес (видео)

От близо с O’live – част 1: Стартиране на бизнес (видео)