Николай Неделчев: ако искаш да се развиваш, бъди в постоянен режим „задаване на въпроси“

Николай Неделчев: ако искаш да се развиваш, бъди в постоянен режим „задаване на въпроси“