Кой ще ходи на StartUP Conference Next 2013?

Кой ще ходи на StartUP Conference Next 2013?