Какви са стратегическите възможности за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020 г.?

Какви са стратегическите възможности за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020 г.?