Бизнес план: От идея на салфетка до план за действие

Бизнес план: От идея на салфетка до план за действие