Александър Христов: В нашата професия нищо не може да бъде направено „просто така“

Александър Христов: В нашата професия нищо не може да бъде направено „просто така“